<code id="yd0zf"></code>
   <small id="yd0zf"></small><sup id="yd0zf"></sup>

     1. <ins id="yd0zf"></ins>

      十小咒

      佛教中的十小咒主要由釋迦摩尼佛、觀世音菩薩、藥師佛等佛菩薩所說。十小咒分為:“如意寶輪王陀羅尼、消災吉祥神咒、功德寶山神咒、準提神咒 、圣無量壽決定光明王陀羅尼 、藥師灌頂真言 、觀音靈感真言、七佛滅罪真言 、往生咒、大吉祥天女咒 ”。咒語凝聚了十方三世眾佛菩薩的很多功德能量,念...[詳情]

      當前位置:華人佛教 > 佛咒大全 > 十小咒 >

      《十小咒》原文全文

      《十小咒》原文全文

      一、如意寶輪王陀羅尼

       南無佛馱耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無觀自在菩薩摩訶薩 具大悲心者

       怛侄他 唵 斫羯啰伐底 震多末尼 摩訶 缽蹬謎 嚕嚕嚕嚕 底瑟吒

       篅啰阿羯利 沙夜吽 癹莎訶 唵 缽蹋摩  

       震多摩尼 篅啰吽 唵 缽喇陀 缽亶謎吽

      二、消災吉祥神咒

       曩謨三滿哆 母馱喃 阿缽啰底 賀多舍 娑曩喃 怛侄他 唵

       佉佉佉 呬佉呬 吽吽 入嚩啰 入嚩啰

       缽啰入嚩啰 缽啰入嚩啰 底瑟姹 底瑟姹 瑟致哩 瑟致哩

       娑癹吒 娑癹吒 扇底迦 室哩曳 娑嚩訶

      三、功德寶山神咒

       南無佛馱耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 唵 悉帝護嚕嚕

       悉都嚕 只利波 吉利婆 悉達哩 布嚕哩 娑嚩訶

      四、準提神咒

       稽首皈依蘇悉帝 頭面頂禮七俱胝 我今稱贊大準提 惟愿慈悲垂加護

       南無颯多喃 三藐三菩馱 俱胝喃 怛侄他 唵 折戾主戾 準提娑婆訶

      五、圣無量壽決定光明王陀羅尼

       唵 捺摩巴葛瓦帝 阿巴啰密沓 阿優哩阿納 蘇必你

       實執沓 牒左啰宰也 怛塔哿達也 阿啰訶帝

       三藥三不達也 怛你也塔 唵 薩哩巴 桑斯葛哩

       叭哩述沓 達啰馬帝 哿哿捺 桑馬兀哿帝

       莎巴瓦 比述帝 馬喝捺也 叭哩瓦哩娑喝

      六、藥師灌頂真言

       南謨薄伽伐帝 鞞殺社 窶嚕薜琉璃 缽喇婆 曷啰阇也

       怛他揭多也 阿啰喝帝 三藐三勃陀也 怛侄他 唵

       鞞殺逝 鞞殺逝 鞞殺社 三沒揭帝 莎訶

      七、觀音靈感真言(夢授咒)

       唵 嘛呢叭彌吽 麻曷倪牙納 積都特巴達 積特些納

       微達哩葛 薩而斡而塔 卜哩悉塔葛 納補啰納

       納卜哩 丟忒班納 捺麻嚧吉 說啰耶莎訶

      八、七佛滅罪真言

       離婆離婆帝 求訶求訶帝 陀羅尼帝 尼訶啰帝

       毗黎你帝 摩訶伽帝 真陵乾帝 娑婆訶

      九、往生咒(拔一切業障根本得生凈土陀羅尼)

       南無阿彌多婆夜 哆他伽多夜 哆地夜他

       阿彌利都婆毗 阿彌利哆 悉耽婆毗

       阿彌利哆 毗迦蘭帝 阿彌利哆 毗迦蘭多

       伽彌膩 伽伽那 枳多迦利 娑婆訶

      十、大吉祥天女咒

       南無佛陀 南無達摩 南無僧伽 南無室利

       摩訶提鼻耶 怛你也他 波利富樓那 遮利三曼陀

       達舍尼 摩訶毗訶羅伽帝 三曼陀 毗尼伽帝

       摩訶迦利野 波禰 波啰 波禰 薩利嚩栗他

       三曼陀 修缽犂帝 富隸那 阿利那 達摩帝   

       摩訶毗鼓畢帝 摩訶彌勒帝 婁簸僧祗帝 醯帝蓗

       僧祗醯帝 三曼陀 阿他阿㝹 婆羅尼

      精彩推薦
      67194成在线观看免费,在线欧美三级在线高清观看,亚洲 欧美 动漫 中字 视频,刺激性视频黄页
        <code id="yd0zf"></code>
        <small id="yd0zf"></small><sup id="yd0zf"></sup>

          1. <ins id="yd0zf"></ins>