<code id="yd0zf"></code>
   <small id="yd0zf"></small><sup id="yd0zf"></sup>

     1. <ins id="yd0zf"></ins>

      藥師經

      《藥師經》,全名《藥師琉璃光如來本愿功德經》,由唐三藏法師玄奘奉詔譯為中文。和《地藏經》一樣,《藥師經》是贊嘆藥師佛行愿的佛經,是大乘經典之一!栋浲咏洝氛f,若有善男子善女人聞說阿彌陀佛,執持名號,從一日乃至七日能夠一心不亂,此人臨命終時心不顛倒,即得往生西方極樂世界。..[詳情]

      當前位置:華人佛教 > 佛學入門 > 入門知識 >

      藥師經簡介

      藥師經簡介

       《藥師經》,全名《藥師琉璃光如來本愿功德經》,由唐三藏法師玄奘奉詔譯為中文。和《地藏經》一樣,《藥師經》是贊嘆藥師佛行愿佛經,是大乘經典之一。

      藥師經十二大愿

       藥師如來在過去世行菩薩道時,為救度眾生而發十二大愿(或稱十二上愿)如下:

       1.愿我來世得阿耨多羅三藐三菩提時,自身光明熾然,照耀無量無數無邊世界。以三十二大丈夫相、八十隨形好莊嚴其身,令一 切有情,如我無異。

       2.愿我來世得菩提時,身如琉璃,內外明徹,凈無瑕穢,光明廣大,功德巍巍,身善安住,焰網莊嚴,過于日月,幽冥眾生,悉蒙開曉,隨意所趣,作諸事業。

       3.愿我來世得菩提時,以無量無邊智慧方便,令諸有情,皆得無盡所受用物,莫令眾生有所乏少。

       4.愿我來世得菩提時,若諸有情行邪道者,悉令安住菩提道中;若行聲聞、獨覺乘者,皆以大乘而安立之。

       5.愿我來世得菩提時,若有無量無邊有情,于我法中修行梵行,一切皆令得不缺戒,具三聚戒。設有毀犯,聞我名已,還得清凈,不墮惡趣。

       6.愿我來世得菩提時,若諸有情其身下劣,諸根不具,丑陋頑愚、盲聾喑啞、攣躃背僂、白癩顛狂種種病苦,聞我名已,一切皆得端正黠慧,諸根完具,無諸疾苦。

       7.愿我來世得菩提時,若諸有情,眾病逼切,無救無歸,無醫無藥,無親無家,貧窮多苦,我之名號,一經其耳,眾病悉除,身心安樂,家屬資具,悉皆豐足,乃至證得無上菩提。

       8.愿我來世得菩提時,若有女人,為女百惡之所逼惱,極生厭離,愿舍女身,聞我名已,一切皆得轉女成男,具丈夫相,乃至證得無上菩提。

       9.愿我來世得菩提時,令諸有情出魔罥網,解脫一切外道纏縛;若墮種種惡見稠林,皆當引攝置于正見,漸令修習諸菩薩行,速證無上正等菩提。

       10.愿我來世得菩提時,若諸有情王法所加,縛錄鞭撻。系閉牢獄。工當刑戮及余無量災難凌辱。悲愁前逼。身心受苦。若聞聲名。以我福德威神力故皆得解脫一切憂苦。

       11.愿我來世。得菩提時。若諸有情。饑渴所惱。 為求食故。造諸惡業。得聞我名。專念受持。我當天以上妙飲食飽足其身。后以法昧畢竟安樂。而建立之。

       12.愿我來世得菩提時。若諸有情,貧無衣服,蚊虻寒熱,晝夜逼惱,若聞我名,專念受持,如其所好,即得種種上妙衣服。亦得一切實莊嚴具。華鬘涂香,鼓樂眾伎,隨心所玩,皆令滿足。

      藥師經功德利益

       一:藥師法門以讀誦《藥師琉璃光如來本愿功德經》,念藥師咒,念南無藥師琉璃光如來名號為根本,法門殊勝。修藥師法門的人切記多多幫助病苦的人,多多施藥關心病人,如經所說而行。如法修持,獲福無邊。

       二:藥師法門是現生就能得;的法門。藥師佛行菩薩道時發十二大愿,令我們發揮財富,所求皆得。

       三:藥師法門是最適合相貌不好的人修。有人體身下劣諸根不具。丑陋頑愚,盲聾喑啞,攣躄背僂,白癩癲狂,種種病 苦。念南無藥師琉璃光如來名號,來生就會長得非常美麗。

       四:藥師法門是最適合貧窮的人修。念南無藥師琉璃光如來名號,很快就能得到財富。

       五:藥師法門是最適合病苦的人修。眾人有病,逼切無救無歸,無醫無藥,無親無家,貧窮多苦。念南無藥師琉璃光如來名字,一經其耳,眾病悉得除身心安樂,家屬資具悉皆豐足。乃至證得無上菩提。

       六:藥師法門是最適合諸事不順的人修。眾生心中隨所樂求,一切皆遂。求長壽得長壽。求富饒得富饒。求官位得官位。求男女得男女 。

       七:藥師法門是最適合一心求生極樂世界,而沒有把握的人修。有人愿生西方極樂世界無量壽佛所。聽聞正法,而未定者。修學藥師法門,臨命終時有八菩薩。乘神通來示其道路,即于彼界種種雜色眾寶華中自然化生。易得彌陀本愿海,唯修藥師本愿海。

       八:藥師法門是最適合持戒不嚴的人修。有人學習如來正法。而破戒律。有雖不破戒律而破軌則。有于戒律軌則雖得不壞,聽到藥師琉璃光如來名號。便舍惡行修諸善法。不墮惡趣。設有不能舍諸惡行,修行善法。墮惡趣者。由于如來本愿威力。令其現前暫聞名號。從彼命終還生人趣。得正見精進善調意樂。

       九:藥師法門是最適合災難重重的人修。災難起時,所謂人眾疾疫難,外國侵逼難,國家政變難,星宿變怪難,日月薄蝕難,非時風雨難,過時不雨難。如果能供養藥師琉璃光如來,眾難解脫。

       十:修藥師法門,不會九橫死,不會中邪,因為有藥叉菩薩保護。

       十一:若是女人討厭女人身,聽到世尊藥師如來名號,至心稱念,于后不復更受女身。

       十二: 修藥師法門,聰明智慧,勇健威猛,如大力士,速成佛道。(方海權著)

      藥師經講解

      名稱 作者 名稱 作者
      藥 師 經 的 人 生 秘 密 大愿法師 藥師經提要 洪啟嵩
      藥師經講記 太虛大師 藥師經淺釋 宣化上人
      藥師經析疑 弘一大師 藥師經的濟世觀 南懷瑾
      更多藥師經講解

      藥師經入門知識

      名稱 作者 名稱 作者
      誦讀《藥師經》的作用 未知 藥師經儀軌 孫景風
      藥師經法與人間佛教 程思 誦完藥師經要怎么回向 未知
      更多藥師經入門知識

      精彩推薦
      67194成在线观看免费,在线欧美三级在线高清观看,亚洲 欧美 动漫 中字 视频,刺激性视频黄页
        <code id="yd0zf"></code>
        <small id="yd0zf"></small><sup id="yd0zf"></sup>

          1. <ins id="yd0zf"></ins>