<code id="yd0zf"></code>
   <small id="yd0zf"></small><sup id="yd0zf"></sup>

     1. <ins id="yd0zf"></ins>

      心經

      《心經》可以指摩訶般若波羅蜜多心經,是佛經中字數最少的一部經典著作,因其字數最少、含義最深、傳奇最多、影響最大,所以古往今來無數藝術家都傾注極大精力和虔誠之心,把《心經》創作成為異彩紛呈的藝術品。自由自在的菩薩用般若智慧言傳身教眾生,依靠自心的心靈智慧,從煩惱生死的這一邊到..[詳情]

      當前位置:華人佛教 > 佛經大全 > 心經 >

      心經注音版

      開經偈

       無上甚深微妙法  百千萬劫難遭遇

       我今見聞得受持  愿解如來真實義

      心經》注音

      guān

      zài


      ,
      ,
      xíng
      shēn      luó

      duō
      shí
      ,
      ,

      zhào
      jiàn

      yùn
      jiē
      kōng
      ,
      ,


      qiē

      è
      。
      。

      shè


      ,
      ,      kōng
      ,
      ,
      kōng      ,
      ,      shì
      kōng
      ,
      ,
      kōng

      shì

      。
      。

      shòu
      xiǎng
      xíng
      shí
      ,
      ,      shì
      。
      。

      shè


      ,
      ,
      shì
      zhū

      kōng
      xiāng
      ,
      ,


      shēng

      miè
      ,
      ,

      gòu

      jìng
      ,
      ,


      zēng

      jiǎn
      ,
      ,
      shì

      kōng
      zhōng


      ,
      ,


      shòu
      xiǎng
      xíng
      shí
      ,
      ,

      yǎn
      ěr

      shé
      shēn

      ,
      ,      shēng
      xiāng
      wèi
      chù

      ,
      ,

      yǎn
      jiè
      ,
      ,

      nǎi
      zhì


      shí
      jiè
      ,
      ,


      míng
      ,
      ,
      míng
      jìn
      ,
      ,
      nǎi
      zhì

      lǎo

      ,
      ,      lǎo

      jìn
      。
      。      miè
      dào
      ,
      ,


      zhì      ,
      ,


      suǒ


      。
      。
      duǒ
      ,
      ,
      luó

      duō

      ,
      ,
      xīn

      guà
      ài
      。
      。


      guà
      ài

      ,
      ,

      yǒu
      kǒng

      ,
      ,

      yuǎn

      diān
      dǎo
      mèng
      xiǎng
      ,
      ,
      jiū
      jìng
      niè
      pán
      。
      。

      sān
      shì
      zhū

      ,
      ,
      luó

      duō

      ,
      ,


      ā
      nòu
      duō
      luó
      sān
      miǎo
      sān


      。
      。


      zhī      luó

      duō
      ,
      ,

      shì

      shén
      zhòu
      ,
      ,
      shì

      míng
      zhòu
      ,
      ,

      shì

      shàng
      zhòu
      ,
      ,
      shì

      děng
      děng
      zhòu
      ,
      ,

      néng
      chú

      qiē

      ,
      ,
      zhēn
      shí


      。
      。


      shuō      luó

      duō
      zhòu
      。
      。


      shuō
      zhòu
      yuē

      jiē

      jiē

      。
      。

      luó
      jiē

      。
      。

      luó
      sēng
      jiē

      。
      。

      。
      。

      回向

       愿以此功德  莊嚴凈土

       上報四重恩  下濟三途苦

       若有見聞者  悉發菩提心

       盡此一報身  同生極樂國

      精彩推薦
      67194成在线观看免费,在线欧美三级在线高清观看,亚洲 欧美 动漫 中字 视频,刺激性视频黄页
        <code id="yd0zf"></code>
        <small id="yd0zf"></small><sup id="yd0zf"></sup>

          1. <ins id="yd0zf"></ins>