<code id="yd0zf"></code>
   <small id="yd0zf"></small><sup id="yd0zf"></sup>

     1. <ins id="yd0zf"></ins>

      念佛圓通章

      大勢至菩薩圓通章出自《楞嚴經》第五卷,由于凈土宗第十三代祖師印光大師的提倡,成為中國凈土宗五經一論中的一品經。在楞嚴會上,釋迦牟尼佛詢問諸大菩薩進入禪定、獲得開悟的方法,大勢至菩薩說他以念佛方法修學成功,其關鍵在于“都攝六根,凈念相繼”,集中心思,憶佛念佛,維持凈念,相續不斷。...[詳情]

      大勢至菩薩念佛圓通章注音版


      shì
      zhì

      wáng

      ,
      ,


      tong
      lún

      shí
      ar


      ,
      ,

      cïng
      zuî

      ,
      ,
      dǐng      ,
      ,
      ãr
      bái

      yán      wǎng

      hãng

      shā
      jiã
      ,
      ,
      yǒu

      chū
      shì
      ,
      ,
      míng

      liàng
      guāng
      。
      。
      shí
      ar

      lái
      ,
      ,
      xiāng


      jiã
      。
      。

      zuì
      hîu

      ,
      ,
      míng
      chāo

      yua
      guāng
      ,
      ,


      jiào

      niàn

      sān
      mai
      。
      。      yǒu
      rãn
      ,
      ,

      zhuān
      wãi

      ,
      ,

      rãn
      zhuān
      wàng
      ,
      ,

      shì
      ar
      rãn
      ,
      ,
      ruî
      fãng

      fãng
      ,
      ,
      huî
      jiàn
      fēi
      jiàn
      。
      。
      ar
      rãn
      xiāng

      ,
      ,
      ar

      niàn
      shēn
      ,
      ,

      shì
      nǎi
      zhì
      cïng
      shēng
      zhì
      shēng
      ,
      ,
      tong

      xíng
      yǐng
      ,
      ,

      xiāng
      guāi

      shí
      fāng

      lái
      ,
      ,
      lián
      niàn
      zhîng
      shēng
      ,
      ,
      。
      。
      ruî

      táo
      shì
      ,
      ,
      suī


      wãi

      ruî


      ,
      ,      shí
      ,
      ,      shēng
      ,
      ,

      xiāng
      wãi
      yuǎn
      。
      。

      ruî
      zhîng
      shēng
      xīn
      ,
      ,


      niàn

      ,
      ,
      xiàn
      qián
      dāng
      lái
      ,
      ,

      dìng
      jiàn

      ,
      ,      yuǎn
      。
      。

      jiǎ
      fāng
      biàn
      便
      ,
      ,


      xīn
      kāi
      。
      。

      rǎn
      xiāng
      rãn
      ,
      ,
      shēn
      yǒu
      xiāng

      ,
      ,


      míng
      yuē
      xiāng
      guāng
      zhuāng
      yán
      。
      。

      běn
      yīn

      ,
      ,

      niàn

      xīn
      ,
      ,


      shēng
      rěn
      。
      。
      jīn


      jia
      ,
      ,
      shè
      niàn

      rãn
      ,
      ,
      guī

      jìng

      。
      。


      wan
      yuán
      tōng
      ,
      ,


      xu ǎn

      。
      。
      dōu
      shè
      liù
      gēn
      ,
      ,
      jìng
      niàn
      xiāng

      ,
      ,

      sān


      ,
      ,

      wãi


      。
      。

      精彩推薦
      67194成在线观看免费,在线欧美三级在线高清观看,亚洲 欧美 动漫 中字 视频,刺激性视频黄页
        <code id="yd0zf"></code>
        <small id="yd0zf"></small><sup id="yd0zf"></sup>

          1. <ins id="yd0zf"></ins>