<code id="yd0zf"></code>
   <small id="yd0zf"></small><sup id="yd0zf"></sup>

     1. <ins id="yd0zf"></ins>

      八大人覺經

      《八大人覺經》最早著錄于隋代法經的《眾經目錄》,列在“失譯經”類下,也就是不知譯者為何人。直到唐明佺《大周刊定眾經目錄》,首次記載本經譯主為后漢.安世高,并指出此說法系根據《寶唱錄》.至心誦念八大人覺:第一覺悟:世間無常;國土危脆,四大苦空,五陰無我,生滅變異,虛偽無主...[詳情]

      佛說八大人覺經注音版

      \

      wéi      ,
      ,
      cháng

      zhò u

      ,
      ,
      zhì
      xīn
      sòng
      nìan


      rén
      jué      jué


      shì
      jiān

      cháng
      ;
      ;
      guó

      wēi
      cuì
      ,
      ,      kōng
      ,
      ,

      y īn


      ,
      ,
      shēng
      mìe
      bìan

      ,
      ,

      wěi

      zhǔ
      ,
      ,
      xīn
      shì
      è
      yuán
      ,
      ,
      xíng
      wéi
      zuì
      sǒu
      ,
      ,

      shì
      guān
      chá
      ,
      ,
      jiàn

      shēng

      。
      。


      èr
      jué
      zhī

      duō

      wéi

      ;
      ;
      shēng


      láo
      ,
      ,
      cóng
      tān


      ,
      ,
      shǎo


      wéi
      ,
      ,
      shēn
      xīn

      zài
      ;
      ;


      sān
      jué
      zhī

      xīn

      yàn

      ,
      ,
      wéi

      duō
      qiú
      ,
      ,
      zēng
      zhǎng
      zuì
      è
      ;
      ;      ěr
      ,
      ,
      cháng
      nìan
      zhī

      ,
      ,
      ān
      pín
      shǒu
      dào
      ,
      ,
      wéi
      huì
      shì

      。
      。      jué
      zhī

      xiè
      dài
      zhu ì
      luò
      ;
      ;
      cháng
      xíng
      jīng
      jìn
      ,
      ,

      fán
      nǎo
      è
      ,
      ,
      cuī      ,
      ,
      chū
      yīn
      jiè

      。
      。      jué      chī
      shēng

      ;
      ;


      cháng
      niàn
      ,
      ,
      guǎng
      xué
      duō
      wén
      ,
      ,
      zēng
      zhǎng
      zhì
      huì
      ,
      ,
      chéng
      jiù
      biàn
      cái
      ,
      ,
      jiào
      huà

      qiè
      ,
      ,

       


      liù
      jué
      zhī

      pín

      duō
      yuàn
      ,
      ,
      héng
      jié
      è
      yuán
      ;
      ;      shī
      ,
      ,
      děng
      nìan
      yuàn
      qīn
      ,
      ,

      niàn
      jiù
      è
      ,
      ,

      zēng

      rén
      。
      。      jué
      guò
      huàn
      ;
      ;
      suī
      wéi

      rén
      ,
      ,

      rǎn
      shì

      ,
      ,
      cháng
      niàn
      sān

      ,
      ,
      ,
      ,
      zhì
      yuàn
      chū
      jiā
      ,
      ,
      shǒu
      dào
      qīng
      bái
      ,
      ,
      fàn
      xíng
      gāo
      yuǎn
      ,
      ,

      bēi

      qiè
      。
      。      jué
      zhī

      shēng

      chì
      rán
      ,
      ,

      nǎo

      liàng
      ;
      ;


      chéng
      xīn
      ,
      ,      qiè
      ,
      ,
      yuàn
      dài
      zhòng
      shēng
      ,
      ,
      shòu

      liàng

      ,
      ,
      lìng
      zhū
      zhòng
      shēng
      ,
      ,

      jìng


      。
      。
      shì
      ,
      ,
      nǎi
      shì
      zhū

      ,
      ,      rén
      ,
      ,
      zhī
      suǒ
      jué

      ,
      ,
      jīng
      jìn
      xíng
      dào
      ,
      ,

      bēi
      xiū
      huì
      ,
      ,
      chéng

      shēn
      chuán
      ,
      ,
      zhì
      niè
      pán
      àn
      ,
      ,

      hái
      shēng

      ,
      ,

      tuō
      zhòng
      shēng
      。
      。

      qián

      shì
      ,
      ,
      kāi
      dǎo

      qiè
      ,
      ,
      lìng
      zhū
      zhòng
      shēng
      ,
      ,
      jué
      shēng


      ,
      ,
      shě      ,
      ,
      xiū
      xīn
      shèng
      dào
      。
      。
      ruò      ,
      ,
      sòng


      shì
      ,
      ,

      niàn
      niàn
      zhōng
      ,
      ,
      miè

      liàng

      zuì
      ,
      ,
      jìn      ,
      ,

      dēng
      zhèng
      jué
      ,
      ,
      yǒng
      duàn
      shēng

      ,
      ,
      cháng
      zhù
      kuài

      。
      。

      精彩推薦
      67194成在线观看免费,在线欧美三级在线高清观看,亚洲 欧美 动漫 中字 视频,刺激性视频黄页
        <code id="yd0zf"></code>
        <small id="yd0zf"></small><sup id="yd0zf"></sup>

          1. <ins id="yd0zf"></ins>